Editorial written by Dr C.R.Agnivesh in first apta

RELATED POSTS

🌾 ആഹാരത്തിലൂടെ ഔഷധം🌾

  🌱പാലും പഴവും കഴിക്കാമോ? വിരുദ്ധമല്ലേ????? വിരുദ്ധമോ അതൊക്കെ പണ്ട്…. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും വിരുദ്ധാഹാരമോ…. 🌱 COVID സമയത്ത് പഥ്യാഹാരങ്ങൾ ശീലിക്കണോ….???… 🌱 മലയാളിയുടെ ആഹാരശീലങ്ങൾ പുനർ ചിന്തിക്കേണ്ടത്തുണ്ടോ….? 🌱 ഒരു ഗർഭിണിക്ക്

Read More »