മേമ്പൊടി നാലാം ഭാഗം ജൂൺ 30 ന്

മേമ്പൊടി നാലാം ഭാഗം ജൂൺ 30 ന് ആദ്യ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുമായോ, സാമാന്യമായി മേമ്പൊടിയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ 2021 ജൂൺ 29 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10 മണിക്ക് മുൻപായി +91 9446918019 എന്ന നമ്പരിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക. മേമ്പൊടി ഡോ. കെ. വി. രാമൻകുട്ടി വാര്യർ ഡോ.ജോസ് പൈകട 2021 June 30 Wednesday 8:00 PM Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84934450963?pwd=dXpUc3BkNVZVcUJETmpEN1UvTzNPQT09 Meeting ID: 849 3445 0963 Passcode: 833066 സൂമിൽ ചേരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ തത്സമയം bit.ly/amaiyoutube പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്: ആദ്യ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലിങ്ക്: http://bit.ly/mempodi-1 http://bit.ly/Mempodi-2 https://bit.ly/Mempodi-3

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS