ആയുർശ്രീ 2017

ആയുർശ്രീ 2017 ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊല്ലം വനിതാ കമ്മിറ്റി സംഭരംഭം എ എം എ ഐ  വനിതാ കമ്മിറ്റി സ്ത്രീകളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും. ആയ യആരോഗ്യത്തിനും  ഉന്നമനത്തിനുമായി ആയുർശ്രീ 2017 എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഭരംഭം ആരംഭിക്കുന്നു.   നൂറിലധികം     മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ , നൂറിലധികം ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകൾ , കൗൺസിലിങ്  പ്രോഗ്രാം , പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഇതിനെ തുടർന്ന് മാർച്ച് 8 നു വനിതാ ദിനത്തിൽ  കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 8 സ്ഥലങ്ങളിൽ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു.  ഏരിയ വനിതാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം  നൽകുന്ന ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ലേഡി  ഡോക്ടർമാർ , ജനപ്രതിനിധികൾ  എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് ഒരു  വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ തുടർ ക്യാമ്പുകളും ക്ലാസ്സുകളും നടക്കും.  ജില്ലയിലെ വനിതാ ക്ലിനിക്കുകൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കും. ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ  അറിയാനും ക്യാമ്പുകൾ നടത്താനും താല്പര്യം ഉള്ളവർ   കൊല്ലം ജില്ലാ  വനിതാ കമ്മീറ്റിയുമായി ബന്ധപെടുക. ഡോ. ബീന  സുരേഷ് ചെയർപേഴ്സൺ എ എം എ ഐ കൊല്ലം ജില്ലാ വനിതാ കമ്മിറ്റി 85 47 249792 ഡോ. ശ്രീലത വി കൺവീനർ എ എം എ ഐ കൊല്ലം ജില്ലാ  വനിതാ കമ്മിറ്റി 94 97 620700

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

AMAI Plea For Government Intervention

By Express News Service – THIRUVANANTHAPURAM Published: 24th September 2013 11:54 AM Last Updated: 24th September 2013 11:54 AM http://newindianexpress.com/cities/thiruvananthapuram/AMAI-plea-for-government-intervention/2013/09/24/article1800787.ece The Ayurveda Medical Association of India (AMAI) has

Read More »