ആയുഷ് വകുപ്പ് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ചരിത്രനേട്ടo

RELATED POSTS

ആർദ്ര വൈദ്യ നിമിഷങ്ങൾ വൈദ്യ ജീവിതത്തിലെ ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ കഥ

  Tonight @ 8pm വൈദ്യം – സാന്ത്വനത്തോടൊപ്പം ആത്മബന്ധങ്ങളുടെ സ്നേഹ സമന്വയം കൂടിയാകുന്നു. രോഗ പരിശോധന യാന്ത്രികമായ കുറിപ്പടിയുടെ പിറവിക്കപ്പുറംനീളാത്ത കൂടിക്കാഴ്ചകൾ മാത്രമാകുന്ന ഈ കാലത്ത് ചില മാറ്റങ്ങൾക്കു നമുക്ക് തയ്യാറാവാം. മനസിനേയും,

Read More »

Dr.A.V.Aravindakshan (Amrutham Hospital, Kannur)

AMAI മുൻ സംസ്ഥാന കമ്മററി അംഗം, മുൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ്, പ്രശസ്ത ചികിത്സകനുമായ Dr.A.V.Aravindakshan (Amrutham Hospital, Kannur) ഇന്നു(17.10.2016) രാവിലെ നിരൃാതനായ വിവരം അതിയായ ദുഖത്തോടെ അറിയിക്കുന്നു. AMAI

Read More »

Sahachara Seminar 2019

Thdoupuzha: Ayurveda Medical Association of India Ernakulam Zone Committee ( Ernakulam, Alappuzha, Kottayam and Idukki Districts of Kerala State) is conducting One day Mid Conference

Read More »