സേവ്യങ്ങൾ

*സേവ്യങ്ങൾ – ഭാഗം 3*
*തൈലങ്ങൾ സേവിക്കാനുള്ളതാണോ?* 🍶🤔🩺🧐
 *ആപ്ത വെബിനാറിൽ 2021ഫെബ്രുവരി 27 ശനിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടു മണിക്ക്  ഡോ.ജി.ശ്യാമകൃഷ്ണൻ*
സേവ്യ തൈലങ്ങൾ  നിർമാണത്തിലും ഗുണത്തിലും എങ്ങനെ വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നു? 🍶🏭👍🏼🤔
🥣🥂🍽️തൈലം കഴിച്ചാൽ cholesterol കൂടില്ലേ?
തൈലം പുരട്ടുന്നതിനേക്കാൾ തൈലം സേവിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമോ? 💆🏻‍♂️🍶🩺
തൈലങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു? 🧐🤔🍶
തൈലത്തിന്റെ വാതഹര ഗുണം സേവിക്കുമ്പോൾ വർധിക്കുമോ? 🍶💪🏼👍🏽
രോഗാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് എത്ര നാൾ വരെ തൈലങ്ങൾ സേവിപ്പിക്കാം? 🎯📆🍶
സഹചരാദി, ധന്വന്തരം, ക്ഷീരബല, ബലാതൈലം, ഏരണ്ഡങ്ങൾ ഇവയല്ലാതെ സേവ്യങ്ങളായ തൈലങ്ങൾ ഏതെല്ലാം?  🤔🍶
ടെന്നീസ് എൽബോ, ഗോൾഫെർസ് എൽബോ, വാതകണ്ടകം എന്നിവയ്ക്ക് തൈലം സേവിച്ചാൽ മാറ്റമുണ്ടാകുമോ?  💪🏼🦶🏼🦵🏼🍶
Soft tissue rheumatism, Neurological problems, നീർക്കെട്ട്, മലബന്ധം, സന്ധി-അസ്ഥി-മജ്ജാഗത എന്നിങ്ങനെ ഏതെല്ലാം അവസ്ഥകളിലാണ് സേവ്യ തൈലങ്ങൾ  ഉപയോഗിക്കുക? 🦵🏼🖖🏻🍶
തൈല സ്നേഹപാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 🩺🍶😝📝
രോഗവസ്ഥകളിൽ, വിശേഷിച്ചും വാത രോഗങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ് തൈലങ്ങൾ. അതിൽ സേവ്യങ്ങളായ തൈലങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്.  ചികിത്സയിൽ അവയുടെ പ്രയോഗത്തെക്കുറിച്ചും,  ദേശ-കാല-പഥ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇവയുടെ പ്രയോഗം, ഡോക്ടർമാരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് കൂടി മറുപടി സഹിതം വളരെ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.
സേവ്യ തൈലങ്ങളെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടതെല്ലാം
 *”സേവ്യങ്ങൾ ഭാഗം – 3″*
 *ആപ്ത വെബിനാറിൽ 2021ഫെബ്രുവരി 27 ശനിയാഴ്ച രാത്രി 8 മണിക്ക്* *ഡോ.ജി.ശ്യാമകൃഷ്ണൻ* (ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ISM ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്) സംസാരിക്കുന്നു.
ഈ സുവർണാവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. മറക്കാതെ കാണുക. പങ്കെടുക്കുക.
Sevyangal
2021 February 27 Saturday 8:00 PM
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 849 3445 0963
Passcode: 833066
Youtube Live- bit.ly/amaiyoutube
സൂമിൽ ചേരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ തത്സമയം

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

ആയുഷ് ഗ്രാമം- വെള്ളമുണ്ട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

  നാഷ്ണൽ ആയുഷ് മിഷന്റെ മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആയുഷ് ഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഔഷധ സസ്യ കൃഷി പ്രോത്സാഹനവും, ആദിവാസി ശാക്തീകരണവും. ഇത് മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ട് ഗോത്ര

Read More »

🌾 ആഹാരത്തിലൂടെ ഔഷധം🌾

  🌱പാലും പഴവും കഴിക്കാമോ? വിരുദ്ധമല്ലേ????? വിരുദ്ധമോ അതൊക്കെ പണ്ട്…. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും വിരുദ്ധാഹാരമോ…. 🌱 COVID സമയത്ത് പഥ്യാഹാരങ്ങൾ ശീലിക്കണോ….???… 🌱 മലയാളിയുടെ ആഹാരശീലങ്ങൾ പുനർ ചിന്തിക്കേണ്ടത്തുണ്ടോ….? 🌱 ഒരു ഗർഭിണിക്ക്

Read More »