കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വ്യാജ ആയുർവേദ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

AMAI Plea For Government Intervention

By Express News Service – THIRUVANANTHAPURAM Published: 24th September 2013 11:54 AM Last Updated: 24th September 2013 11:54 AM http://newindianexpress.com/cities/thiruvananthapuram/AMAI-plea-for-government-intervention/2013/09/24/article1800787.ece The Ayurveda Medical Association of India (AMAI) has

Read More »

അഹല്യയിൽ നടന്നുവന്ന സമരം ശുഭപര്യവസായി ആയി.

കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി അഹല്യയിൽ നടന്നുവന്ന സമരം ശുഭപര്യവസായി ആയി. പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടീസ്‌ നൽകിയ രണ്ട്‌ അധ്യാപകരെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും സമരം ചെയ്ത 5 അധ്യാപകരുടെ സസ്പെൻഷൻ നിരുപാധികം പിന്വലിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണിത്‌…ഈസ്റ്റർ ദിനം അങ്ങനെ

Read More »