വിളംബര ജാഥ

എ .എം. എ .ഐ 45 ആം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന വിളംബര ജാഥ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാറശ്ശാല എം.എൽ.എ ,ടി.കെ ഹരീന്ദ്രൻ അവർകൾ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു. തിരുവല്ലത്ത് നിന്നും പാച്ചല്ലൂർ വഴി കോവളം കെ.ടി.ഡി.സി സമുദ്രയിൽ ജാഥ അവസാനിക്കുന്നു. എല്ലാ ഡോക്ടർമാരെയും സംഘാടക സമിതിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

AMAI MEMBERSHIP

It's time to renew your membership. Member benefits include Journals.

RELATED POSTS

Aranyakam – 2012

Venue: Attappadi Hills, Western Ghats, Mannarkkad, Palakk A Pilgrimage to the forests of attappadi hills to see and study medicinal plants Conducted by AMAI Palakkad

Read More »