മേമ്പൊടി നാലാം ഭാഗം ജൂൺ 30 ന്

June 27, 2021 in CME, News

മേമ്പൊടി നാലാം ഭാഗം ജൂൺ 30 ന്

ആദ്യ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുമായോ, സാമാന്യമായി മേമ്പൊടിയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ 2021 ജൂൺ 29 ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 10 മണിക്ക് മുൻപായി +91 9446918019 എന്ന നമ്പരിൽ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക.

മേമ്പൊടി
ഡോ. കെ. വി. രാമൻകുട്ടി വാര്യർ ഡോ.ജോസ് പൈകട

2021 June 30 Wednesday 8:00 PM

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84934450963?pwd=dXpUc3BkNVZVcUJETmpEN1UvTzNPQT09

Meeting ID: 849 3445 0963
Passcode: 833066

സൂമിൽ ചേരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് യൂട്യൂബിൽ തത്സമയം
bit.ly/amaiyoutube

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്:

ആദ്യ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ ലിങ്ക്:

http://bit.ly/mempodi-1

http://bit.ly/Mempodi-2

https://bit.ly/Mempodi-3