ആയുർശ്രീ 2017

March 3, 2017 in Events, News

ആയുർശ്രീ 2017
ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊല്ലം വനിതാ കമ്മിറ്റി സംഭരംഭം

എ എം എ ഐ  വനിതാ കമ്മിറ്റി സ്ത്രീകളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും. ആയ യആരോഗ്യത്തിനും  ഉന്നമനത്തിനുമായി ആയുർശ്രീ 2017 എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഭരംഭം ആരംഭിക്കുന്നു.   നൂറിലധികം     മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ , നൂറിലധികം ബോധവത്കരണ ക്ലാസുകൾ , കൗൺസിലിങ്  പ്രോഗ്രാം , പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ക്ലാസുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.  ഇതിനെ തുടർന്ന് മാർച്ച് 8 നു വനിതാ ദിനത്തിൽ  കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 8 സ്ഥലങ്ങളിൽ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നു.  ഏരിയ വനിതാ കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം  നൽകുന്ന ഈ ക്യാമ്പുകളിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പ്രഗത്ഭരായ ലേഡി  ഡോക്ടർമാർ , ജനപ്രതിനിധികൾ  എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും. തുടർന്ന് ഒരു  വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ തുടർ ക്യാമ്പുകളും ക്ലാസ്സുകളും നടക്കും.  ജില്ലയിലെ വനിതാ ക്ലിനിക്കുകൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കും.

ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ  അറിയാനും ക്യാമ്പുകൾ നടത്താനും താല്പര്യം ഉള്ളവർ   കൊല്ലം ജില്ലാ  വനിതാ കമ്മീറ്റിയുമായി ബന്ധപെടുക.

ഡോ. ബീന  സുരേഷ്
ചെയർപേഴ്സൺ
എ എം എ ഐ
കൊല്ലം ജില്ലാ വനിതാ കമ്മിറ്റി
85 47 249792
ഡോ. ശ്രീലത വി
കൺവീനർ
എ എം എ ഐ
കൊല്ലം ജില്ലാ  വനിതാ കമ്മിറ്റി
94 97 620700